Strategi

Vision

At tilbyde attraktiv ejendomsinvestering – tilgængelig for alle

Mission

Vores vision er at være et signifikant ejendomsselskab i Danmark, som er værdsat af aktionærer, lejere og långivere.

5-årig strategi

Selskabets strategi og målsætning for de kommende 5 år, har fokus på at øge selskabets muligheder for vækst, styrke kompetencerne og fremtidssikre selskabet.

Den igangværende proces med at strømline den eksisterende ejendomsportefølje fortsætter. Bestyrelsen ønsker at reducere risikoen i porteføljen, hvilket forventes gennemført ved frasalg af udvalgte erhvervsejendomme, samt opkøb af boligejendomme i mellemstore danske byer, hvor der er en forventning om vækst i indbyggertallet over de kommende år.

Fokus bliver fremover følgende seks strategiske mål:

 1. Minimum 80% af indtægterne kommer fra beboelsesejendomme
 2. Opkøb af beboelsesejendomme – udviklingsejendomme og eksisterende ejendomme
 3. Øget strømlining af porteføljen med frasalg af erhvervsejendomme
 4. Øget udnyttelse af synergier og kompetencer
 5. En samlet portefølje på ca. DKK 4 mia.
 6. En soliditetsgrad på minimum 25%

Selskabet har en målsætning om at opnå et afkast på porteføljen, der er sammenligneligt med markedsafkastet – både ved rentable nye investeringer, men også ved at optimere den eksisterende portefølje med fortsat fokus på vedligeholdelse, minimering af tomgang og installation af vedvarende energiløsninger, hvor dette er rentabelt.

Investeringskriterier

Selskabet vil arbejde på at opnå en kritisk masse af ejendomme, så porteføljen bliver på ca. DKK 4 mia. ved udgangen af 2023. Målet er at 80% af investeringerne er i beboelsesejendomme i mellemstore danske byer i vækst, som skal sikre koncernen en stabil pengestrøm fremover.

Derfor vil selskabet både optimere den nuværende ejendomsportefølje, samt opkøbe beboelsesejendomme som både kan være udviklingsprojekter og eksisterende ejendomme. Ved at strømline porteføljen yderligere opnår selskabet en øget synergi af vores investeringer, og styrker vores kompetencer på netop det, selskabet er bedst til: at eje og drive beboelsesejendomme i mellemstore danske byer.

Opkøb af ejendomme vil vi foretage efter nedenstående principper:

 • Investér primært i beboelsesejendomme
 • Investér i ejendomme med minimum 10 lejemål for at udnytte stordriftsfordele
 • Investér i ejendomme på minimum 600 kvadratmeter
 • Investér i regioner/byer med et vækstpotentiale over middel
 • Investér i områder, hvor vi har en etableret position eller kan opnå en kritisk masse
 • Investér minimum DKK 50 mio. pr. opkøb