Bestyrelse

Henrik Frisch
Formand

Henrik stiftede selskabet i 2006 og har været medlem af bestyrelsen og formand siden. Før dette har han haft ledende positioner hos Scanlines, Toms, Brüel & Kjær og PWC. I dag er Henrik aktiv bestyrelsesmedlem og administrerende direktør i en række selskaber på tværs af flere industrier. Henrik har en cand.merc fra Aarhus Universitet.

Søren Eriksen
Medlem

Valgt første gang 2013. Søren tiltrådte som administrerende direktør hos Viegand Maagøe A/S i 2014. Før dette har han været direktør for SE Blue Holding hos DSB. Han startede sin karriere hos Tele Danmark før han skiftede til DSB i 2002. Udover dette er Søren aktivt bestyrelsesmedlem i virksomheder som Windspace A/S, Royal Unibrew, Proark og Cekura. Søren har en kandidat i økonomi fra Odense Universitet.

Michael Brag
Medlem

Valgt første gang 2013. Michael har siden 2013 været administrerende direktør for Ejendomsinvest A/S. Før dette har han haft flere ledende positioner hos TDC, Frontstair Group, Renewagy og Nordea Liv & Pension. Michael har en række bestyrelsesposter bl.a. hos BCFS Holding A/S. Michael har en kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet.

Knut Pousette
Medlem

Valgt første gang 2017. 

Mikael Nicander
Medlem

Valgt første gang 2017.