Aktieinformation

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 131.466.144 fordelt på:

  • A-aktier: nominelt DKK 4.000.000
  • B-aktier: nominelt DKK 127.466.144

Børsnotering

B-aktierne er noteret på NASDAQ Copenhagen: Admiral Capital B (ADMCAP B), fondskode DK0060052843.

A-aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØSland.

Stemmeret

I forbindelse med afstemninger om selskabets forhold har hver A-aktie 10 stemmer, og hver B-aktie 1 stemme. Der er således tilknyttet 40.000.000 stemmer til A-aktierne og 127.466.144 stemmer til B-aktierne.

Udbytte

Frem mod 2020, hvor selskabet følger den nuværende vækststrategi, vil selskabet ikke udbetale udbytte. De opnåede resultater vil blive udnyttet til yderligere opkøb af ejendomme.

Ejerforhold

Følgende aktionærer har oplyst selskabet at de ejer over 5% af selskabets aktiekapital (opdateret pr. 9. april 2018):

  • Kvalitena Danmark ejer 4.000.000 A-aktier og 65.553.851 B-aktier, hvilket svarer til 52,9% af kapitalen og 63,0% af stemmerne.
  • Olav W. Hansen ejer 13.237.140 B-aktier, hvilket svarer til 10,1% af kapitalen og 7,9% af stemmerne.